C# – Viết chương trình ghép hình – P2

Trong phần 1 tôi đã giới thiệu với các bạn cách thực hiện một trò chơi ghép ảnh bằng cách di chuyển các khung ảnh theo 4 hướng chỉ trong một panel. Nếu bạn là một người có đòi hỏi cao sẽ cảm thấy cách chơi này khá nhàm chán. Vì thế trong bài này tôi sẽ hướng dẫn cách làm một chương trình ghép hình tương tự, nhưng cách chơi sẽ có một chút thay đổi (như đã nói ở phần trước): thay vì dùng các mũi tên di chuyển khung ảnh ta sẽ dùng chuột di chuyển khung ảnh đến các vị trí tùy ý trên form.

Cuối bài viết tôi sẽ cung cấp mã nguồn và chương trình demo của cả 2 ví dụ này.

Tiếp tục đọc

C# – Các phương thức xử lý chuỗi nâng cao

CSharp_icon

Trong nhiều trường hợp bạn cần xử lý chuỗi theo một cách mà lớp String không hỗ trợ. Bạn có thể tự viết các hàm xử lý chuỗi cần thiết và tạo ra một thư viện dạng .dll (Dynamic Link Library : Thư viện liên kết động) để thêm vào ứng dụng khi cần thiết.

 

Tiếp tục đọc

C# – Viết chương trình đóng mở ổ CD với MCI

Trong ví dụ trước ta đã làm một ví dụ về chương trình Media Player sử dụng các lệnh MCI. Ngoài các chức năng đó, MCI có thể dùng để điều khiển ổ đĩa mở hoặc đóng lại. Cách thực hiện cũng tương tự, chỉ cần một dòng lệnh. Vì thế để cho chương trình không quá đơn điệu ta sẽ thể thêm một số chức năng phụ vào, cụ thể như sau:

Tiếp tục đọc

C# – Viết chương trình Media Player với MCI (update 26/4/2011)

Trong bài này, tôi sẽ trình bày cách tạo một chương trình để chơi các định dạng âm thanh và video với các chức năng cơ bản như play, pause, stop, seek…thông qua Media Control Interface (MCI). Để biết thêm các thông tin và cách sử dụng MCI bạn có thể tham khảo trên MSDN của Microsoft.

Tiếp tục đọc

C# – Thuật toán tìm kiếm chuỗi (string) gần đúng

Thuật toán dùng cho từ điển thế thôi , ngoài ra còn có thể dùng để làm kiểm tra chính tả

Tôi xin giới thiệu với các bạn tư tưởng cả thuật toán như sau:

+Đầu tiên kiểm tra độ dài string so sánh :ít hay hơn 30% thì loại

Tiếp tục đọc

C# – Tạo shortcut bằng Windows Script Host

CSharp_iconViệc tạo shortcut trong C# có vẻ khá phức tạp vì không được cung cấp sẵn trong các namespace cơ bản của .Net. Thay vào đó, bạn phải sử dụng một thành phần COM có tên là Windows Script Host Object bằng cách cho dự án của bạn tham chiếu đến tập tin wshom.ocx nằm trong thư mục system32 của Windows.

Tiếp tục đọc

C# – Viết chương trình ghép hình đơn giản-p1

Đây là một trờ chơi đơn giản khá quen thuộc, để tạo được một game dạng này đòi hỏi bạn phải có một chút kĩ năng, biết vận dụng những kiến thức C# và thuật toán căn bản.

Trò chơi là một khung ảnh hình vuông bao gồm các ảnh nhỏ ghép lại và một ô trống để bạn có thể di chuyển các ô khác.

Tiếp tục đọc