Y2 – Privacy Cleaner 1.1 – Dọn dẹp thông tin sử dụng máy tính

Đây là chương trình nâng cấp từ Privacy Protector 1.0.
Các chức năng chính như xóa cookie, temporary Internet, temp,… và các thông tin sử dụng của người dùng.

 

-Thay đổi các thiết lập về Recent Document như vô hiệu hóa, xóa Recent khi tắt máy.

– Vô hiệu hóa tính năng User Tracking.

-Tạo biểu tượng 1-Click Cleaner ngoài Desktop. Với biểu tượng này YPC sẽ tự động tạo một shortcut ngoài Desktop với tham số dòng lệnh là “/s” để chương trình tự động quét khi được khởi động. Bạn có thể thêm vào tham số “/e” phía sau đường dẫn trong shortcut để YPC tự động đóng sau khi quét.

Privacy Cleaner

Privacy Cleaner

Phiên bản này cung cấp thêm chương trình PCleaner có kích thước 32 KB để sử dụng trong dòng lệnh

Pcleaner

Pcleaner

Sử dụng  Pcleaner:

/E : thoát chương trình sau khi quét

/C : copy chương trình vào thư mục System32. Mục đích của việc này là giúp bạn có thể gọi chương trình bất kì nơi đâu trong hệ thống bằng dòng lệnh.

/? : hiển thị hướng dẫn sử dụng

Dung lượng 235 KB

Download