Y2 – Alias Manager 1.1.1 – Quản lý các bí danh của Windows

Đây là chương trình được nâng cấp từ phiên bản cũ Y2 Short-Run Manager 1.0. Phiên bản này cung cấp thêm một số chức năng và sửa lỗi.

Trong Windows, bạn có thể tạo và sử dụng các bí danh để kích hoạt nhanh chóng một chương trình hoặc địa chỉ url trong IE, thông qua việc chỉnh sửa các khóa trong registry. Tuy nhiên bạn có thể làm việc này một cách đơn giản và an toàn hơn bằng cách sử dụng Y2 Alias Manager.

Giao diện của chương trình khá đơn giản và bằng tiếng Việt nên bạn có thể nhanh chóng làm quen và sử dụng dễ dàng. Bao gồm 3 thẻ sau:

Thẻ Windows App Paths: dùng để quản lý các bí danh chương trình, bạn có thể kích hoạt chúng bằng cách gõ từ khóa tương ứng trong hộp thoại Start > Run của Windows.

Thẻ IE About URLs: dùng quản lý các từ khóa thay thế cho địa chỉ url, chúng được kích hoạt thông qua thanh địa chỉ trong IE. Chú ý khi sử dụng bạn phải thêm tiền tố “about:” vào trước từ khóa.

Thẻ Options: các tùy của chọn chương trình.

Chương trình cung cấp một hộp thoại Run dùng để kích hoạt nhanh các từ khóa bằng dòng lệnh.

Y2 Alias Manager 1.1

Dung lượng 272 KB. Yêu cầu .Net FrameWork 2

Download

Advertisements

One thought on “Y2 – Alias Manager 1.1.1 – Quản lý các bí danh của Windows

Đã đóng bình luận.