Y2 – Hanoi Tower 1.0 – Trò chơi xếp tháp Hà Nội

Chắc hẳn các bạn đã khá quen thuộc với trò chơi này, tuy nhiên cũng cần giới thiệu lại đôi chút vì cho những người chưa biết. Nhiệm vụ của bạn khá đơn giản là chỉ cần đưa tất cả các đĩa ở cột A sang cột C. Chú ý là không được chồng đĩa lớn lên trên đĩa nhỏ hơn. Ở mỗi cấp độ sẽ có số lượng đĩa tương ứng, chương trình sẽ tự động tính cho bạn số nước đi tối thiểu để hoàn thành lượt chơi theo công thức :

Số nước đi tối thiểu=2^(số lượng đĩa)-1

Ví dụ bạn xếp 4 đĩa thì cần tối thiểu 2^4-1=15 nước đi.

Bạn có thể dùng các phím mũi tên để điểu khiển hoặc dùng bốn phím W,S,A,D thay cho các phím mũi tên. Ngoài ra chương trình còn cho phép bạn điểu khiển bằng chuột trong trường hợp không quen dùng bàn phím. Bạn chỉ cần nhấn chuột vào cột cần lấy đĩa sau đó nhấn vào cột cần chuyển đĩa đến.

Chương trình còn cung cấp chức năng lưu lại trạng thái vòng chơi khi bạn thoát. Ở lần chạy chương trình kế tiếp, chương trình sẽ tự động đọc trạng thái trong tập tin current.yhn lưu cùng thư mục để người dùng tiếp tục chơi. Chú ý là nếu lượt chơi trước bạn chưa di chuyển đĩa vào một cột nào đó, chương trình sẽ phục hồi vị trí cũ của đĩa trước khi bạn di chuyển.

Y2 Hanoi Tower 1.0

Y2 Hanoi Tower 1.0

Chương trình được viết trên nền .Net 2.0, dung lượng 224 KB.

Download

Advertisements