C# – Bàn về phong cách lập trình (Programming Style)

CSharp_iconMặc dù phong cách lập trình là không hoàn toàn bắt buộc tuy nhiên có thể coi nó có một sự liên hệ chặt chẽ và tất yếu đối với công việc lập trình. Vì lẽ đó mà các trường khi dạy lập trình cũng có nhắc đến điều này trong quá trình dạy, tuy nhiên thường rất hạn chế.

Tiếp tục đọc

Advertisements

C# – Tối ưu hóa chương trình C# – P1

CSharp_iconĐây là một số kinh nghiệm về tối ưu hóa mã nguồn C# sau một khoảng thời gian làm việc với nó. Bạn có thể áp dụng một số thủ thuật này trong các ngôn ngữ khác như VB.Net, Java…

 

Tiếp tục đọc