Y2 – Jun Kleaner 1.1 – Quét dọn các tập tin rác

Phiên bản 1.1 ngoài một số thay đổi thay đổi giao diện, JK còn bổ sung một số tính năng mới.

Bạn có thể thiết lập các tùy chọn cho chương trình bằng cách nhấn nút Tùy chọn trên thanh công cụ. Cửa sổ tùy chọn với các thẻ sau:

Tiếp tục đọc