Y2 – Jun Kleaner 1.1 – Quét dọn các tập tin rác

Phiên bản 1.1 ngoài một số thay đổi thay đổi giao diện, JK còn bổ sung một số tính năng mới.

Bạn có thể thiết lập các tùy chọn cho chương trình bằng cách nhấn nút Tùy chọn trên thanh công cụ. Cửa sổ tùy chọn với các thẻ sau:

– Loại tập tin: danh sách các loại tập tin cần quét.

– Thư mục tạm: danh sách các thư mục mà chương trình sẽ quét tất cả tập tin trong đó.

–  Danh sách an toàn: danh sách các thư mục sẽ bỏ qua khi quét.

– Xóa: thiết lập cách thức xóa tập tin cho chương trình.

– Độ ưu tiên: Thay đổi mức độ ưu tiên cho chương trình khi quét.

– Cấu hình: các thiết lập khác như tích hợp vào trình đơn ngữ cảnh, tự động xóa…

Y2 Jun Kleaner 1.1

Y2 Jun Kleaner 1.1

Chương trình có dung lượng 208 KB phiên bản mới nhất 1.1, yêu cầu cài .Net framework 2.0 trở lên.

(Link download tạm thời chưa được cung cấp)

Advertisements

One thought on “Y2 – Jun Kleaner 1.1 – Quét dọn các tập tin rác

Đã đóng bình luận.