C# – Tối ưu hóa chương trình C# – Cơ sở dữ liệu

CSharp_iconTrong bài viết trước đây tôi đã giới thiệu một số kĩ thuật tối ưu trong C# với các lớp và phương thức căn bản. Trong bài viết này, tôi chú trọng đến việc tối ưu chương trình trong quá trình làm việc với cơ sở dữ liệu. Đây là điều khá quan trọng đối với bất kì lập trình viên nào bởi vì hầu hết đều xem đây là trọng tâm của các bài học cũng như để làm việc sau này.

Trong các ví dụ dưới tôi sẽ sử dụng hai hệ quản trị cơ sở dữ liệu thông dụng là SQL Server 2005 và MS Access. Tiếp tục đọc

C# – Tìm hiểu về Anonymous method

CSharp_iconAnonymous method (tạm dịch là phương thức vô danh) là phương thức không có tên được khai báo với từ khóa delegate. Anonymous method cho phép bạn tạo ra các hành động cho một cho delegate với cách viết inline.

(Để nắm bắt được các vấn đề trình bày trong bài này, bạn cần có sẵn các kiến thức về delegate và generic method)

Tiếp tục đọc