Y2 – N-pluzzle Solver v1.0 – Minh họa giải bài toán n-puzzle

Y2 N-puzzle Solver 1.0Đây là chương trình minh họa các giải bài toán N-puzzle đã giới thiệu trong bài trước. Hiện tại chỉ mới giải 8-puzzle, còn 15-puzzle chạy khá lâu nên chưa test được.

 

Download (VC# 2008 – 229KB – update 16/12/2010)

Vì đây chỉ là mã nguồn tham khảo nên chưa hoàn toàn tối ưu và có thể còn lỗi, giao diện cũng ở mức đơn giản nhất. Phần giải thích mã nguồn và hướng dẫn thuật toán sẽ được tôi trình bày trong bài sau.

(Đây chỉ là chương trình mô phỏng cách giải chứ không phải game nên sẽ không có các tính năng như game)

Y2 N-puzzle Solver 1.0

Y2 N-puzzle Solver 1.0

Hướng dẫn sử dụng:

Nhập bảng:

– Chương trình hỗ trợ 3 cách nhập dữ liệu cho bảng:

  • Nhấn nút ‘Tạo mới’ sau đó nhấn lần lượt các ô số (nằm bên phải) cần thêm vào bảng theo thứ tự.
  • Nhấn nút ‘Tạo ngẫu nhiên’ để tự động tạo và xáo trộn bảng số
  • Nhập dãy số vào textbox và nhấn OK, mỗi số cách nhau ít nhất 1 khoảng trắng (phần này chưa hoàn thành)

– Sau khi nhập nhấn nút ‘Giải’ để chương trình tạo solution, nhấn nút ‘Xem lời giải’ để xem chuyển động minh họa trên bảng số.

– Có thể dùng bàn phím hoặc nhấn vào các nút mũi tên để di chuyển


10 thoughts on “Y2 – N-pluzzle Solver v1.0 – Minh họa giải bài toán n-puzzle

Đã đóng bình luận.