Algorithm – Xem minh họa các thao tác với cây nhị phân và cây AVL

Đây là trang cung cấp hai minh họa về chuyển động với các thao tác thêm, xóa, tìm kiếm trên cây nhị phân (Binary Search Tree) và cây AVL.

Chú ý: Hai minh họa này là các Applet được viết bằng Java nên yêu cầu bạn phải cài sẵn Java Runtime Environment (JRE) để xem.

Binary Search Tree


Binary Search Tree _ applet

Binary Search Tree

AVL Tree

Phiên bản AVL Tree này chạy khá chậm nên có thể bạn sẽ mấy một khoảng thời gian chờ đợi.

https://yinyangit.wordpress.com