Y2 – MineLand v1.0.1 Game dò mìn (tương tự Minesweeper)

Minisweeper (của Windows) có phần giao diện chính là một bảng các ô vuông xếp liền nhau tạo thành một hình chữ nhật có chiều rộng và dài tối thiểu là 9 ô (đơn vị là ô vuông) và số mìn tối thiểu là 10. Trong bảng này sẽ có các ô được đặt mìn ngẫu nhiên và nhiệm vụ của người chơi là mở tất cả các ô không có mìn bằng cách click chuột trái vào các ô đó, khi chỉ còn các ô có mìn còn lại thì kết thúc màn chơi.

Xem hướng dẩn giải thuật tại đây

Y2 MineLand 1.0

Y2 MineLand 1.0

Các trạng thái của một ô

Tùy theo quá trình khởi tạo và thao tác của người dùng mà các ô trong bảng có thể có một hoặc vài trạng thái trong các trạng thái sau:

–       Có mìn: được đặt ngẫu nhiên lúc khởi tạo

–       Đã mở: Khi người dùng nhấn chuột trái vào ô

–       Được cắm cờ: Khi người dùng nhấn phải vào ô

–       Được đánh dấu: Khi nhấn phải vào ô đã được “cắm cờ”

–       Bình thường: không có tất cả các trạng thái trên

Các trường hợp khi mở một ô

Khi mở một ô X nào đó, có 3 trường hợp có thể xảy ra:

  1. X có mìn: hiện tất cả mìn trong bảng ra và ‘game over’.
  2. X không có mìn nhưng 8 ô xung quanh có mìn: hiện số mìn xung quanh vào X.
  3. X không có mìn và xung quanh cũng không có mìn: mở lần lượt các ô xung quanh X cho đến khi gặp các trường hợp 1 và 2.

Cắm cờ và đánh dấu

Minisweeper cho phép bạn đánh dấu các ô nghi ngờ có mìn bằng cách “cắm cờ” và “đánh dấu”. Khi bạn “cắm cờ”, tức là bạn xác định rằng ô đó có mìn và ô đó được hiển thị là một lá cờ. Bạn không thể mở ô đó bằng chuột trái được. Bạn chỉ có thể hủy bỏ trạng thái “cắm cờ” bằng cách click chuột phải, tùy theo thiết lập mà ô đó sẽ chuyển sang trại thái “đánh dấu” hoặc “bình thường”.

Khi bạn “đánh dấu”, tức là bạn đoán rằng ô đó có thể có mìn nhưng không chắc chắn.

Thông tin chương trình

Ngôn ngữ: VC# 2008
Nền: .Net 3
Download demo+sourcecode v1.0.1 (255KB)
https://yinyangit.wordpress.com


One thought on “Y2 – MineLand v1.0.1 Game dò mìn (tương tự Minesweeper)

Đã đóng bình luận.