Giới thiệu về MonoDevelop IDE

MonoDevelop là một open-source GNOME IDE (intergrated development environment) hỗ trợ lập trình đa ngôn ngữ (với mục tiêu ban đầu là .Net) trên các hệ điều hành Linux, Mac OS X và Windows. Phiên bản hiện tại 2.6 (beta) ra mắt vào đầu tháng 3/2011 đã hỗ trợ .Net 4.0. Với giao diện tương tự Visual Studio, bạn có thể nhanh chóng làm quen và phát triển các dự án .Net trên những platform khác nhau.

Đặc điểm chính

 • Multi-platform
  Supports Linux, Windows and Mac OSX.
 • Advanced Text Editing
  Code completion support for C# 3, code templates, code folding.
 • Configurable workbench
  Fully customizable window layouts, user defined key bindings, external tools
 • Multiple language support
  C#, Visual Basic.Net, C/C++, Vala
 • Integrated Debugger
  For debugging Mono and native applications
 • GTK# Visual Designer
  Easily build GTK# applications
 • ASP.NET
  Create web projects with full code completion support and test on XSP, the Mono web server.
 • Other tools
  Source control, makefile integration, unit testing, packaging and deployment, localization

Cài đặt MonoDevelop

 

– Đầu tiên bạn truy cập vào trang sau: http://monodevelop.com/Download

– Chọn phiên bản cài đặt là Stable (ổn định) hoặc Beta (thử nghiệm) sau đó chọn hệ điều hành sử dụng bên dưới.

– Với Windows, bạn hãy tải và cài đặt đầy đủ các phần sau (nếu chưa có) và cuối cùng là MonoDevelop. Tôi sử dụng bạn Stable 2.4.2

.NET Framework 3.5
(You may already have this installed)
Download
GTK# for .NET 2.12.10
(if you have older versions installed, please uninstall first)
Download
MonoDevelop 2.4.2 Download

 

–       Ngoài bộ cài đặt, bạn có thể tải thêm sourcecode và các addin bên dưới.

 

Các tính năng trên từng plaform

 

Feature Linux Mac Windows
C# Yes Yes Yes
Visual Basic Yes Yes Yes
Java (IKVM) Yes No No
Boo Yes No No
C/C++ Yes Yes No
Python Yes No No
Vala Yes No No
ASP.NET Project Yes Yes Yes
ASP.NET MVC Project Yes Yes Yes
Translation Project Yes Yes No
iPhone Project No Yes No
Moonlight Project Yes Yes Yes
GTK# designer Yes Yes Yes
Generation of Makefiles Yes Yes No
Generation of Tarballs Yes Yes No
Makefile Synchronization Yes Yes No
Database Explorer Yes Yes No
NUnit add-in Yes Yes Yes
Subversion add-in Yes Yes Yes
Help Browser (Monodoc) Yes Yes Yes
Debugging (managed) Yes Yes Yes
Debugging (C/C++) Yes No No
ASP.NET Debugging Yes Yes Yes

 

Screenshot

MonoDevelop IDE

Các thông tin chi tiết bạn có thể xem thêm tại trang chủ http://monodevelop.com

 

https://yinyangit.wordpress.com