ILSpy –.Net Assembly Browser và Decompiler (open-source)

Sau khi công cụ .Net Reflector của RedGate không còn được cung cấp miễn phí (2 Feb 2011), nhóm phát triển SharpDevelop đã bắt đầu một dự án để tạo ra sản phẩm thay thế là ILSpy. Mặc dù phiên bản hiện tại chưa được phổ biến như .Net Reflector tuy nhiên với lợi thế miễn phí và open-source, ILSpy có thể phát triển để trở thành một công cụ thay thế hoàn hảo cho .Net Reflector.

Website: http://wiki.sharpdevelop.net/ilspy.ashx

Lastest version: 1.0.0.737

Download:

ILSpy yêu cầu .Net Framework 4.0

Để test thử các phiên bản mới nhất, bạn có thể truy cập vào trang: Build Server

Các tính năng của ILSpy

 • Assembly browsing
 • IL Disassembly
 • Decompilation to C#
 • Supports lambdas and ‘yield return’
 • Saving of resources
 • Search for types/methods/properties (substring)
 • Hyperlink-based type/method/property navigation
 • Base/Derived types navigation
 • Navigation history
 • BAML to XAML decompiler
 • Save Assembly as C# Project
 • Find usage of field/method
 • Extensibile via plugins (MEF)

 Video giới thiệu

Advertisements

3 thoughts on “ILSpy –.Net Assembly Browser và Decompiler (open-source)

 1. Pingback: C# 3 – Tìm hiểu về Extension Method | Finding something called knowledge

 2. Pingback: C# 3 – Tìm hiểu về Extension Method – Blog Collect Knowledge

Đã đóng bình luận.