Kaxaml – Công cụ soạn thảo XAML gọn nhẹ, open-source

Kaxaml là một công cụ soạn thảo XAML gọn nhẹ, hỗ trợ “split view” cho phép bạn xem cùng lúc nội dung XAML và kết quả hiển thị như trong Visual Studio. Kaxaml được viết bởi Robby Ingebretsen, chương trình được cung cấp miễn phí và cả open-source. Phiên bản hiện tại 1.8 hỗ trợ .Net Framework 4.0, WPF và Silverlight.

Trang chủ: http://www.kaxaml.com/

Phiên bản: 1.8

Hỗ trợ .Net Framework 4.0, WPF+Silverlight

Dung lượng: 1.65 MB

Tình trạng: free, open-source

 Download

Project & Sourecode

http://kaxaml.codeplex.com/ (update v1.0)

Requirements

Kaxaml được viết bằng WPF, cần .Net Framework 4.0. Kaxaml không chạy được trên hệ điều hành Mac và các Windows trước XP.

Screenshot

Advertisements