[ADO.NET Tutorial] Lesson 01: Giới thiệu về ADO.NET

(The C# Station ADO.NET Tutorial)
Lesson này sẽ giới thiệu các khái niệm chính của ADO.NET và các đối tượng mà bạn sẽ học trong các bài tiếp theo. Ngoài việc hiểu rõ hơn về khái niệm ADO.NET, bạn sẽ được biết thêm về các khái niệm cơ bản khác như data provider và các đối tượng connection, command, DataReader, DataSet, DataAdapter.

Tiếp tục đọc

ADO.NET – Làm việc với Strongly Typed DataSet

Strongly typed DataSet (hay typed DataSet) là một loại DataSet cho phép bạn truy xuất trực tiếp đến các thành phần bên trong như bảng, cột thông qua tên của chúng với sự hỗ trợ của IntelliSense. Cùng với đó, kiểu dữ liệu của các cột trong bảng cũng được xác định rõ giúp hạn chế các công việc chuyển đổi cũng như ghi nhớ các kiểu, tên của dữ liệu.

Tiếp tục đọc

C# – Tạo Find and Replace dialog cho RichTextBox

Mặc dù RichTextBox đã hỗ trợ sẵn phương thức Find, tuy nhiên nhiều người vẫn thắc mắc về hiện thực chức năng Find Next cho control này. Để giải quyết vấn đề này, tôi sẽ minh họa cách tạo một cửa sổ Find and Replace đơn giản như trong Notepad.

Tiếp tục đọc

GDI+: Liệt kê các font được cài đặt trong hệ thống

Bạn có thể lấy các font được cài đặt trong hệ thống rất đơn giản bằng cách tạo một thể hiện của lớp InstalledFontCollection. Sau đó lấy về các Font Family qua thuộc tính Familes của đối tượng này. Trong bài này tôi sẽ vẽ ra màn hình các font lên một control dạng ListBox.

Tiếp tục đọc

C# – Simple Multi-threaded/Multi-connection TCP Server

Trong bài này bạn sẽ thấy hai phiên bản TCP Server sử dụng Thread cho phép nhiều kết nối cùng một lúc. Sau đó bạn có thể tạo một client như trong bài ‘C# – Lập trình Socket giao tiếp TCP client/server’ để kiểm tra. Tuy nhiên trong bài này tôi sẽ sử dụng telnet để tạo nhiều kết nối đến server.

Tiếp tục đọc

Ebook – Rob Miles C# Yellow Book 2010 [PDF]

The C# Book is used by the Department of Computer Science in the University of Hullas the basis of the First Year programming course.

[…]In this book I’m going to give you a smattering of the C# programming language. If you have programmed before I’d be grateful if you’d still read the text. It is worth it just for the jokes and you may actually learn something.”[…]

Tiếp tục đọc

C# – Cơ bản Delegate (very basic)

Delegate là một kiến thức căn bản cần nắm vững khi bạn nhập môn C#, .NET. Mặc dù bạn có thể cho rằng delegate không cần thiết và tránh sử dụng nó (một cách trực tiếp) nhưng cuối cùng bạn vẫn phải nhận thấy rằng: mình không thể “sống” khi thiếu delegate. Delegate không khó hiểu cũng như không khó để áp dụng, nếu bạn dành một chút thời gian nghiên cứu.

Tiếp tục đọc