CodeRun – Online IDE cho các dự án web C#, PHP, Javascript

Được xây dựng trên  SharpKit C# to JavaScript Compiler, CodeRun (http://www.coderun.com) được sử dụng để tạo các dự án web để lập trình theo mô hình cloud computing (điện toán đám mây). CodeRun hỗ trợ nhiều loại dự án C# như  Sharpkit, Silverlight, Facebook, ASP.NET, …, bên cạnh đó còn có Javascript và PHP.

Giới thiệu

Giao diện của CodeRun rất đơn giản và thân thiện, có thể coi là một IDE rút gọn của Visual Studio.  Hiện tại CodeRun hỗ trợ các dự án C# (3.5), PHP (5.1), Javascript, HTML và CSS. Database hỗ trợ gồm có SQL Server 2005 và Amazon SimpleDB.

Các tính năng và hỗ trợ của CodeRun được liệt kê trong bảng sau:

Language/ Platform

Syntax
Coloring

Code
Completion

Compilation

Server Side
Debugging

Hyperlink
code
sharing

Single Click
Deployment

C# / ASP.NET

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

C# / WPF

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

C# / Silverlight

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

PHP

Yes

No

N/A

No

Yes

Yes

JavaScript

Yes

No

N/A

No

Yes

Yes

HTML

Yes

No

N/A

No

Yes

Yes

CSS

Yes

No

N/A

No

Yes

Yes

Để bắt đầu, bạn hãy nút sau:

Một ví dụ với dự án PHP Web Site để hiển thị thông tin phiên bản PHP được sử dụng:

Video hướng dẫn

CodeRun cung cấp một số video hướng dẫn, bạn có thể xem tại link sau hoặc xem trực tiếp từ các video bên dưới:

http://www.coderun.com/tv/

HOWTO: Create and run a simple ASP.NET application with CodeRun Online IDEHOWTO: Debug an ASP.NET application with CodeRun Online IDEHOWTO: Share runnable code with CodeRun Online IDE


Online Code Search

Các dự án của bạn lưu trên CodeRun sẽ public và được bình chọn, bạn có thể tìm kiếm cho mình những dự án nguồn mở hữu ích trên trang này (http://www.coderun.com/code/)

https://yinyangit.wordpress.com

Advertisements