WPF – Cơ bản về Layout

Cách bố trí (Layout) là một vấn đề quan trọng và không thể thiếu trong việc thiết kế giao diện. WPF hỗ trợ nhiều kiểu layout tương ứng với mỗi control được gọi là layout container/layout control. Các layout container này được kế thừa từ lớp System.Windows.Controls.Panel và có cách sắp xếp và bố trí các control bên trong nó khác nhau.

Tiếp tục đọc

Tự học C# trong … bao lâu (Teach Yourself C# In … how long)?

Tác giả của bài viết, Eric Lippert, là một kĩ sư thiết kế phần mềm của Microsoft, từng tham gia xây dựng các dự án VBScript,  JScript, JScript .NET, Windows Script Host và Visual Studio Tools for Office and C#. Bài viết này sẽ giúp bạn hiểu thêm về lịch sử của .NET, C# cũng như định hướng được con đường học lập trình của mình.

Tiếp tục đọc

C# – Định dạng chuỗi với String.Format

Phương thức ToString() có thể chấp nhận một chuỗi tham số để chỉ ra cách mà đối tượng sẽ tự định dạng khi chuyển về dạng chuỗi. Trong lời gọi phương thức String.Format(), chuỗi định dạng được truyền sau vị trí, ví dụ, “{0:##}”. Chuỗi trong cặp ngoặc nhọn là {argumentIndex[,alignment][:formatString]}. Nếu tham số alignment là dương, chuỗi sẽ được chèn thêm vào bên phải để lấp đầy chiều dài xác định, nếu là âm, nó sẽ được chèn trái.

Tiếp tục đọc

LINQ – Group Join và Outer Join (Left Join, Right Join)

Bằng cách kết hợp join và into, ta có thể kết nhiều tập dữ liệu và kết quả trả về sẽ được nằm trong một cấu trúc phân cấp tương tự như GroupBy. Một đặc điểm của Group Join là tập dữ liệu bên trái sẽ được lấy tất cả, không quan tâm chúng có được so khớp trùng với tập dữ liệu bên phải hay không. Từ đó, ta có thể áp dụng để thực hiện outer join với LINQ.

Tiếp tục đọc

LINQ – Ví dụ về Multiple Inner Join (C#)

Trong bài trước “LINQ – Sử dụng Inner Join” tôi đã giới thiệu cơ bản về Inner Join trong LINQ, tuy nhiên ví dụ trong bài chỉ thực hiện join hai bảng với một mệnh đề join. Bài viết này sẽ tiếp tục về chủ đề Inner Join với ví dụ từ ba bảng Orders, OrderDetails và Products trong Northwind database.

Tiếp tục đọc

LINQ – Sử dụng Inner Join (C#)

Inner join có tác dụng trả về một tập kết quả từ nhiều tập hợp. Tập kết quả này là giao của các tập hợp được kết dựa trên giá trị (key) so sánh. Trong bài viết này tôi sẽ làm một ví dụ đơn giản để bạn thấy cách truy vấn dữ liệu từ hai tập hợp/bảng, theo hai kiểu cú pháp LINQ là Query Syntax và Method Syntax

Tiếp tục đọc

LINQPad – Hướng dẫn tạo class và chạy C# Program

Trong bài viết Hướng dẫn cơ bản về LINQPad tôi đã thực hiện các ví dụ thực thi mã lệnh C# với hai chế độ là C# Expression và C# Statement(s). Qua bài viết này tôi sẽ hướng dẫn cách để thực thi một chương trình C# (chọn Language là C# Program) trong LINQPad.

Tiếp tục đọc