WPF – Sử dụng Resource Dictionary

resource-dictionaryResource Dictionary là một cách lưu trữ các resource theo dạng hash table. Mỗi phần tử trong resource là một đối tượng và có thể được truy xuất thông qua định danh của chúng bằng cách dùng chỉ thị x:key. Đây là một giải pháp để tách riêng các resource như template, style,… ra khỏi tài liệu XAML của bạn.

Tiếp tục đọc

Advertisements

“Đế chế” Google Panda – 7 lời khuyên dành cho bạn

Google pandaThuật toán tìm kiếm mới nhất của Google là Google Panda đã ra mắt và hướng đến các trang có nội dung chất lượng (bằng cách bỏ qua các trang có nội dung kém chất lượng). Mặc dù rất nhiều trang bị ảnh hưởng rất tệ nhưng điều này đem đến một cơ hội mới, loại trừ những xu hướng sao chép, farm nội dung và tất nhiên là sẽ tăng chất lượng của kết quả tìm kiếm lên nhiều.

Tiếp tục đọc

Free Ebook – Developer’s Guide to Microsoft Enterprise Library 5.0 C# Edition (2010)

The Microsoft Enterprise Library is a collection of reusable software components (application blocks) designed to assist software developers with common enterprise development cross-cutting concerns (such as logging, validation, data access, exception handling, and many others). This book is designed to help developers on teams that have chosen to adopt Enterprise Library get up to speed quickly.

Tiếp tục đọc

WPF – Control Template

Không giống như Data Template được sử dụng cho các dữ liệu không hiển thị (non-visual), Control Template được sử dụng để tạo nên cấu trúc của các control. Mỗi control đều có một template mặc định. Cấu trúc này bao gồm các thành phần thuộc visual tree nhờ đó tạo ra giao diện cũng như những chức năng mới của control.

Tiếp tục đọc

Programmer’s Heaven C# School Book

The Programmer’s Heaven C# School book covers the .NET framework and the C# language. Starting with the basics of the language, it goes on to cover object oriented programming techniques and a wide range of C# languages features including interfaces, exceptions and delegates. Later chapters cover practical topics including database access with ADO.NET, building Windows forms applications, multi-threading and asynchronous I/O. The final chapter covers new features in C# 2.0, including generics.

Tiếp tục đọc