Java – Kiến trúc Swing và mô hình MVC

Swing MVCCác component của Swing, bạn có thể nhận ra rằng chúng được thiết kế để tách riêng hai phần giao diện và dữ liệu. Cụ thể hơn các thành phần này được thiết kế dựa trên mô hình MVC (Model-View-Controller). Việc áp dụng mô hình này giúp cho việc quản lý dữ liệu và thay đổi giao diện của các component hiệu quả hơn.

Tiếp tục đọc

WPF – 2D Matrix Transformation

WPF - Matrix Transformation Demo 2Ma trận (matrix) là phương pháp được dùng để thực hiện tất cả các loại biến đổi hình học trong không gian 2D hoặc 3D. Trong WPF, bạn có thể dùng lớp MatrixTransform cùng với một đối tượng Matrix để thực hiện bất kì loại transform nào mà tôi đã giới thiệu trong bài trước: WPF – 2D Transformation.

Tiếp tục đọc

WPF – Multi Language với Binding và ResourceDictionary

Sử dụng tính năng binding trong WPF, bạn có thể tạo được các ứng dụng đa ngôn ngữ rất đơn giản với sự trợ giúp của ResourceDictionary. Lợi ích của phương pháp này là bạn không cần phải viết code để thay đổi văn bản hiển thị của các control và việc thiết kế giao diện cũng không có gì khác biệt.

Tiếp tục đọc

Visual Studio 2010 – Triển khai ứng dụng tự cập nhật (Auto Update) với OneClick

Được ra mắt từ phiên bản Visual Studio 2005, chức năng OneClick giúp triển khai các ứng dụng smart-client một cách đơn giản thông trình wizard được tích hợp sẵn. Với OneClick, bạn có thể. triển khai một ứng dụng offline hoặc online có khả năng tự động cài đặt và cập nhật.

Tiếp tục đọc

WPF – Routed Command cơ bản

Routed Command là cách được dùng để gắn kết một command cho một control nào đó như các phần tử trên menu hoặc toolbar mà không cần phải viết mã xử lý cho chúng. Không chỉ cung cấp sẵn hầu hết các command mà ứng dụng cần đến, bạn còn có thể thiết lập các phím tắt để kích hoạt và thay đổi cách thức mà command hoạt động.

Tiếp tục đọc