Codecademy – “Cách đơn giản nhất để học lập trình”

CodecademyTheo lời giới thiệu của trang này (http://www.codecademy.com)  thì đây là “the easiest way to learn how to code”. Trang này sẽ cung cấp một cửa sổ dạng console trên nên web với các dòng hướng dẫn từng bước để bạn làm quen với lập trình. Hơn nữa, trang web này được cung cấp  miễn phí cho người dùng.

Trang web chia ra 3 course (tiến trình) giúp người dùng tiếp cận với lập trình javascript. Mỗi course chia ra nhiều bài tập nhỏ và đều lưu lại phần trăm quá trình mà bạn hoàn thành.

–          Getting Start with Programming.

–          Functions in Javascript.

–          Javascript Quick Start Guide.

Nếu như bạn đã có kiến thức căn bản về lập trình thì có thể nhảy ngay đến phần Javascript Quick Start Guide để học.

Codecademy Javascript Course

Ngoài javascript, bạn còn có thể sử dụng các lab để soạn thảo, thực thi và lưu các đoạn mã Ruby, Python tại trang sau: http://labs.codecademy.com/.

Codecademy Ruby lab

 Thông tin

“Codecademy được tạo ra bởi vì Zach và Ryan cảm thấy thất vọng về việc học lập trình. Mệt mỏi với các tài liệu text và video thiếu hiệu quả, Ryan và Zach hợp tác với nhau để tạo Codecademy, một thứ tốt hơn, khả năng tương tác cao hơn cho việc học lập trình bằng cách viết code thực sự…”

Theo thông tin trên mạng thì vào cuối năm nay (2011), Codecademy đã được đầu tư $2.5 triệu từ nhiều công ty và đã có trên 500,000 người dùng đăng kí.

https://yinyangit.wordpress.com