jQuery – Các đoạn mã (snippet) hữu ích

jQuery_logoBài viết này dùng để tổng hợp các đoạn mã nhỏ (snippet) mà tôi sưu tầm và chỉnh sửa lại để tiện cho việc tham khảo và…copy paste. Một số đoạn mã sử dụng phương pháp tạo plugin cho jQuery, đây là kĩ thuật rất hữu ích mà jQuery cung cấp giúp bạn có thể chia sẻ, tái sử dụng và giúp cho mã nguồn được rõ ràng.

1. Nạp jQuery phiên bản mới nhất

<script src="http://code.jquery.com/jquery-latest.js"></script>
<script>
$(function(){
// jQuery Code Here
});
</script>

2. Vô hiệu hóa menu ngữ cảnh khi nhấn chuột phải

$(document).bind('contextmenu',<strong>function</strong>(e){ <strong>return</strong> <strong>false</strong>; });

3. Chỉnh tọa độ thành phần vào giữa màn hình

jQuery.fn.center = function () {
  this.css('position','absolute');
  this.css('top', ( $(window).height() - this.height() ) / 2 +$(window).scrollTop() + 'px');
  this.css('left', ( $(window).width() - this.width() ) / 2 + $(window).scrollLeft() + 'px');return this;}
// Usage $("#first").center();

4. Tải trước các hình ảnh

jQuery.preloadImages = function() { for(var i = 0; i').attr('src', arguments[i]); } };
// Usage $.preloadImages('image1.gif', '/path/to/image2.png', 'some/image3.jpg');

5. Hiệu ứng cuộn trang đến một thành phần nào đó

jQuery.fn.autoscroll = function() {
		alert($(this).html());
 $('html,body').animate(
  {scrollTop: $(this).offset().top},
  500
 );
}

// Usage: $("#myElement").autoscroll();

Nếu bạn có đoạn mã nào muốn chia sẻ, xin hãy để lại comment, tôi sẽ chọn lọc và thêm vào bài viết.

Advertisements

One thought on “jQuery – Các đoạn mã (snippet) hữu ích

Đã đóng bình luận.