ASP.NET – Cài đặt và cấu hình Ajax Control Toolkit

AjaxControlToolkit Toolbox ItemsMặc dù ASP.NET đã cung cấp sẵn các controlAJAXExtension, tuy nhiên số lượng các control này rất hạn chế và không đủ để đáp ứng đối với các ứng dụng web. Chính vì thế mà dự án mã nguồn mởAjaxControl Toolkit của Microsoft đã ra đời khá sớm, nhằm cung cấp một tập hợp các control mới và control mở rộng (extender control) để có thể tận dụng đầy đủ các ích lợi của mô hình lập trình  ASP.NET AJAX.

Trong tương lai, giống nhưAjaxExtension, một phần của dự án này có thể được tích hợp sẵn vào trong ASP.NET và như thếAjaxtrở nên một thành phần thiết yếu trong lập trình web.

Download và thêm các control vào Toolbox

Trước tiên bạn cần tải về bộ công cụ này tại http://ajaxcontroltoolkit.codeplex.com

, chú ý phiên bản phải tương ứng với bộ Visual Studio mà bạn sử dụng. Với Visual Studio 2010, bạn chỉ cần sử dụng công cụ NuGet và cài đặt thông qua cửa sổ Package Manager Console (menu View > Other Windows > Package Manager Console). Trong cửa sổ này bạn gõ lệnh “Install-Package AjaxControlToolkit” (tại dấu nhắc PM>):

PM> Install-Package AjaxControlToolkit

Successfully installed ‘AjaxControlToolkit 4.1.51116’.

Successfully added ‘AjaxControlToolkit 4.1.51116’ to WebSite2.

Đối với phiên bản Visual Studio trước đó, bạn cần tải về một tập tin nén, sau đó giải nén bạn sẽ được một tập tin là AjaxControlTookit.dll. Tiếp đến hãy mở Visual Studio, hãy nhấn phải vào toolbox chọn Add tab để tạo một thẻ mới với tên bất kì như “Ajax Control Toolkit”. Khi tạo xong bạn nhấp phải vào vùng trống của thẻ mới này chọn Choose Items…, tìm đến tập tin .dll trên. Các control mới sẽ được thêm vào toolbox được đánh dấu như sau:

AjaxControlToolkit Add Toolbox Items

(Xem hướng dẫn tại: http://www.asp.net/ajaxlibrary/act.ashx)

Đối với Visual Studio 2010, sau khi bạn install thì AjaxControlToolkit sẽ được nằm trong phần References, bạn hãy nhấn phải assembly đó và chọn property để xem đường dẫn của nó (thư mục package của Web Site hiện tại).

Các control  sau khi thêm vào Toolbox:

AjaxControlToolkit Toolbox Items

Đăng ký Ajax Control Toolkit vào project

Khi sử dụng bất kì control nào trong bộ công cụ này, bạn cần đăng ký một cách tường minhAjaxControl Toolkit trên mỗi trang mà bạn sử dụng các control đó. Bạn sử dụng chỉ thị @Registry để đăng ký:

<%@ Register Assembly=”AjaxControlToolkit” Namespace=”AjaxControlToolkit” TagPrefix=”asp” %>

Phần này đăng kí này cũng được tự động thêm vào khi bạn kéo thả một control của AjaxControl Toolkit vào trang, với TagPrefix mặc định là asp.

Trong trường hợp bạn không muốn phải lặp đi lặp lại việc đăng kí này trên mỗi trang, bạn có thể đăng kí nó trực tiếp trong tập tin web.config để nó ảnh hưởng đến toàn bộ trang trong dự án.

Bạn có thể thấy các dòng đăng kí sau đã có sẵn trong tập tin web.config, các đăng kí phải nằm trong <controls>:

  <system.web>

    <pages>

      <controls>

        <add tagPrefix=”asp” namespace=”System.Web.UI” assembly=”System.Web.Extensions, Version=3.5.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=31BF3856AD364E35″ />

        <add tagPrefix=”asp” namespace=”System.Web.UI.WebControls” assembly=”System.Web.Extensions, Version=3.5.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=31BF3856AD364E35″ />

        <add tagPrefix=”ajaxToolkit” assembly=”AjaxControlToolkit” namespace=”AjaxControlToolkit” />

      </controls>

    </pages>

 …

Bây giờ thì bạn có thể thử kéo thả một vài control vào để thử nghiệm.

Trong bài tới tôi sẽ hướng dẫn cách sử dụng một số Extender trong AjaxControlToolkit.

https://yinyangit.wordpress.com