HTML5 – Web SQL Database

Chrome Developer Tools - Web SQL DatabaseWeb SQL Database là một công nghệ kết hợp giữa trình duyệt và SQLite  để hỗ trợ việc tạo và quản lý database ở phía client. Các thao tác với database sẽ được thực hiện bởi javascript và sử dụng các câu lệnh SQL để truy vấn dữ liệu. Tiếp tục đọc

Advertisements

HTML5 – Web Storage (DOM Storage)

Web_Database_StorageHTML5 cung cấp một tính năng lưu trữ dữ liệu tại client với dung lượng giới hạn lớn hơn nhiều so với cookie.  Tính năng này được gọi là Web Storage và được chia thành hai đối tượng là localStoragesessionStorage. Bài viết này sẽ giúp bạn nắm được các kiến thức đầy đủ về sử dụng hai đối tượng này trong việc lập trình web.

Tiếp tục đọc

jQuery – Tạo một plugin đơn giản

jquery-pluginDựa vào những khả năng lập trình linh hoạt của javascript,  jQuery cho phép lập trình viên tạo ra các plugin để đính kèm vào thư viện chính. Đây là những phương thức được định nghĩa bên ngoài nhưng có thể sử dụng như các phương thức có sẵn của jQuery.

Tiếp tục đọc

jQuery – Tạo cửa sổ popup đơn giản

Simple jQuery PopupCửa sổ popup được tạo ra bao gồm thành phần chính là hai thẻ <div>. Một thẻ được dùng làm nền với màu xám đục và thẻ còn lại dùng để hiển thị nội dung của popup. Kết hợp với các hiệu ứng chuyển động mà jQuery hỗ trợ, bạn có thể tạo được một popup khá hoàn chỉnh.

Tiếp tục đọc

Javascript –Phương thức exeCommand và WYSIWYG Html Editor

accessories-text-editorexeCommand() là một phương thức giúp thực thi các lệnh tương tự trong một trình soạn thảo văn bản. Lệnh được thực thi sẽ tác động đến nội dung hiển thị trên cửa sổ trình duyệt. Đây là phương thức rất hữu ích dùng để tạo ra các HTML Editor hỗ trợ định dạng và chỉnh sửa mã nguồn mà bạn thường gặp trên các trang web.

Tiếp tục đọc

HTML – Thuộc tính DesignMode và ContentEditable

Mercury Editor - HTML 5Trước đây, bạn có thể cho phép người dùng chỉnh sửa trực tiếp trang web trên trình duyệt bằng cách gán thuộc tính designMode = “on”. Tuy nhiên thuộc tính này chỉ sử dụng được với đối tượng document. Điều này khá bất tiện, do đó HTML 5 bổ sung thêm một thuộc tính mới là contentEditable, giúp bạn có thể thiết lập chế độ chỉnh sửa trang cho các thành phần riêng lẻ mà không làm ảnh hưởng đến toàn bộ trang.

Tiếp tục đọc

OOP – Interface vs Abstract class

Angry birdHiện nay mặc dù OOP đã rất phổ biến nhưng đa số vẫn còn khá mơ hồ trong việc phân biệt và định nghĩa hai khái niệm Interface và Abstract class. Có vẻ vấn đề này không được dạy rõ ràng ở trường, hoặc có thể các người dạy cũng chưa nắm rõ về nó. Ngoài ra, đây còn là một vấn đề cần giải quyết mà xác suất bạn nhận được khi đi phỏng vấn là khá cao.
Tiếp tục đọc

PHP – Ajax trong ứng dụng Zend Framework MVC: Server và AjaxContext

Logo Zend FrameworkAjaxContext được kế thừa từ ContextSwitch, đối tượng này có tác dụng:

Disable layouts, if enabled.
Set an alternate view suffix, effectively requiring a separate view script for the context.
Send appropriate response headers for the context desired.
Optionally, call specified callbacks to setup the context and/or perform post-processing.

Tiếp tục đọc