HTML5 – Canvas: Kiểm tra va chạm dựa trên pixel

Html5 - Canvas - Pixel Collision DetectionCác đối tượng đồ họa (hoặc hình ảnh) trong game thường được một giới hạn trong một khung bao hình chữ nhật có nền trong suốt (pixel có alpha = 0). Như vậy đối với các đối tượng phức tạp và muốn kiểm tra va chạm chính xác, ta cần kiểm tra các pixel có độ alpha > 0 của hai đối tượng đồ họa có cùng nằm trên một vị trí hay không.

Đọc tiếp

GameDev – Vector2D: Va chạm và phản xạ

Vector BounceĐể tính được hướng phản xạ của khi một vật thể va chạm vào mặt phẳng, ta có thể dựa vào góc nghiêng của mặt phẳng và vector theo từng vùng giá trị. Tuy nhiên cách tổng quát hơn là sử dụng các phép toán trên vector để thực hiện.

Xem Demo

Đọc tiếp