jQuery – Weekpicker plugin dựa trên jQuery UI Datepicker

icon-calendar-selection-daySau một hồi tìm kiếm về plugin weekpicker và nhận được một trang hữu ích là Week picker using jQuery UI Datepicker. Đây là calendar với hiệu ứng cho phép chọn từng tuần nhưng còn thiếu một khung input và chưa có phương thức nào để sử dụng. Vì vậy tôi dựa trên kết quả này để hoàn thành một plugin Weekpicker với các tùy chọn cơ bản. Đây là một plugin của jQuery UI dựa trên Datepicker.

Tiếp tục đọc

Advertisements

ASP.NET – Chụp ảnh trang web với WebBrower Control

Tôi từng giới thiệu phương pháp sử dụng WebBrower control (IE) để chụp ảnh trang web trong ứng dụng WinForms. Đối với ứng dụng Web ASP.NET, bạn cũng có thể làm điều tương tự bằng cách sử dụng WebBrower control trong assembly System.Windows.Forms.

Tiếp tục đọc