Javascript – Giới thiệu về Debounce Function

footballCác sự kiện input từ người dùng (thông qua mouse, keyboard,…) thường diễn ra với tần suất rất nhanh. Điều này khiến hàm xử lý sự kiện được thực thi rất nhiều rất và có thể ảnh hưởng đến performance cũng như user experience (UX), đặc biệt khi việc input tác động đến giao diện trang web. Để khắc phục điều này, ta hãy tìm hiểu và ứng dụng phương pháp “Debounce” trong javascript.

Tiếp tục đọc

Advertisements

ASP.NET – Kết hợp XDT Transform và T4 Text Template để tạo các file .config

globe-tools-settingsThông thường để deploy một web project với từng môi trường khác nhau bạn thường tạo các Config Transform cho web.config và dùng chức năng Publish của Visual Studio. Tuy nhiên việc deploy của bạn có thể không đơn giản như thế, và bạn đang phải tạo cũng như đồng bộ một loạt các file config transform một cách thủ công. Nếu vậy, bài viết này có thể là một giải pháp giúp bạn thoát khỏi công việc buồn chán và rủi ro này.

Tiếp tục đọc