Javascript – this keyword (Slide)

javascript-iconMột slide ngắn giúp  bạn hiểu rõ và sử dụng tốt hơn từ khóa ‘this’ trong javascript.
Tiếp tục đọc

Advertisements

AngularJS – Sử dụng cú pháp Controller as và $scope

angularjs-logoGiới thiệu về cú pháp Controller as trong AngularJS, qua đó bạn có thể quyết định xem nên sử dụng cách trong hai sự lựa chọn này.

Tiếp tục đọc