Y2 – Visual Graph – Minh họa việc biểu diễn đồ thị bằng GDI+ (update version 1.3.3)

Đây là chương trình nhằm mục đích minh họa cho việc biểu diễn và cài đặt các thuật toán liên quan đến đồ thị thông qua thuật toán Floyd. Bạn có thể dùng chuột để vẽ và di chuyển các node của đồ thị, khoảng cách giữa hai node cũng như ma trận kề (adjacency […]

Algorithm: Floyd–Warshall và bài toán đường đi ngắn nhất giữa mọi cặp đỉnh trên đồ thị

Thuật toán Floyd-Warshall hay còn gọi là Floyd, Roy-Floyd là thuật toán tìm đường đi ngẵn nhất giữa mọi cặp đỉnh trong đồ thị có trọng số được công bố năm 1962 bởi Robert Floyd . Trong bài này tôi sẽ giới thiệu cách cài đặt thuật toán này trong chương trình Y2 Visual Graph […]