C# – Thread Signaling: Auto và Manual Reset Event

Khi làm việc với Thread, đôi lúc bạn cần các thread thực thi theo một trình tự nào đó để đảm bảo các tác vụ diễn ra một cách hợp lý. Như vậy, các thread cần phải sử dụng một cơ chế nào đó để đợi và thông báo cho nhau. Cơ chế này được […]

WPF – Routed Event

Routed Event là một kiểu event mới với cách thức hoạt động hiệu quả hơn so với .NET event thông thường. Chúng có thể được lắng nghe bởi nhiều thành phần và thay đổi hướng lan truyền sự kiện lên hoặc xuống trên element tree.

.Net – Tạo, sử dụng và quản lý Event trong C#

Event là một thứ mà hầu như bạn phải sử dụng tới trong bất kì ứng dụng nào sử dụng giao diện đồ họa người dùng (GUI). Các control của .Net cung cấp đầy đủ những event cần thiết để bạn có thể sử dụng một cách dễ dàng. Tuy nhiên có những trường hợp […]

jQuery – Hướng dẫn tổng quan về jqGrid Plugin

Bài viết này tổng hợp lại và cung cấp cho bạn một cái nhìn tổng quát về các chức năng cũng như cách sử dụng component này. Đây là một jQuery Grid Plugin được sử dụng khá phổ biến để hiển thị và quản lý dữ liệu dưới dạng bảng. Chức năng của nó rất […]

jQuery – Weekpicker plugin dựa trên jQuery UI Datepicker

Sau một hồi tìm kiếm về plugin weekpicker và nhận được một trang hữu ích là Week picker using jQuery UI Datepicker. Đây là calendar với hiệu ứng cho phép chọn từng tuần nhưng còn thiếu một khung input và chưa có phương thức nào để sử dụng. Vì vậy tôi dựa trên kết quả […]

ASP.NET – Chụp ảnh trang web với WebBrower Control

Tôi từng giới thiệu phương pháp sử dụng WebBrower control (IE) để chụp ảnh trang web trong ứng dụng WinForms. Đối với ứng dụng Web ASP.NET, bạn cũng có thể làm điều tương tự bằng cách sử dụng WebBrower control trong assembly System.Windows.Forms.

Html5-Canvas: Viết game Tower Defense – part 4+ (end)

Sau vài ngày cố gắng hoàn thành ví dụ này trong 1 part cuối cùng. Mặc dù sản phẩm này chưa hoàn thành nhưng mục đích lâu dài của tôi là tạo ra một sản phẩm có thể cạnh tranh được với các game mới ra hiện nay như Bác Ba Phi, Tam quốc,… Trước […]