Context Image Resizer – Resize ảnh qua menu ngữ cảnh

gnome-mime-imageHiện nay việc chụp ảnh trở nên rất dễ dàng và thuận tiện. Điều này khiến ổ cứng của tôi bị ngốn khá nhiều dung lượng. Chính vì vậy tôi tạo một tool đơn giản để resize ảnh hàng loạt (để giảm dung lượng) từ menu ngữ cảnh với hi vọng có thêm dung lượng để nhét được nhiều ảnh mới sau này.

Tiếp tục đọc

Advertisements

GDI+: Liệt kê các font được cài đặt trong hệ thống

Bạn có thể lấy các font được cài đặt trong hệ thống rất đơn giản bằng cách tạo một thể hiện của lớp InstalledFontCollection. Sau đó lấy về các Font Family qua thuộc tính Familes của đối tượng này. Trong bài này tôi sẽ vẽ ra màn hình các font lên một control dạng ListBox.

Tiếp tục đọc