ASP.NET – Cài đặt và cấu hình Ajax Control Toolkit

AjaxControlToolkit Toolbox ItemsMặc dù ASP.NET đã cung cấp sẵn các controlAJAXExtension, tuy nhiên số lượng các control này rất hạn chế và không đủ để đáp ứng đối với các ứng dụng web. Chính vì thế mà dự án mã nguồn mởAjaxControl Toolkit của Microsoft đã ra đời khá sớm, nhằm cung cấp một tập hợp các control mới và control mở rộng (extender control) để có thể tận dụng đầy đủ các ích lợi của mô hình lập trình  ASP.NET AJAX.

Tiếp tục đọc

Visual Studio 2010 – Triển khai ứng dụng tự cập nhật (Auto Update) với OneClick

Được ra mắt từ phiên bản Visual Studio 2005, chức năng OneClick giúp triển khai các ứng dụng smart-client một cách đơn giản thông trình wizard được tích hợp sẵn. Với OneClick, bạn có thể. triển khai một ứng dụng offline hoặc online có khả năng tự động cài đặt và cập nhật.

Tiếp tục đọc

Free Ebook – Developer’s Guide to Microsoft Enterprise Library 5.0 C# Edition (2010)

The Microsoft Enterprise Library is a collection of reusable software components (application blocks) designed to assist software developers with common enterprise development cross-cutting concerns (such as logging, validation, data access, exception handling, and many others). This book is designed to help developers on teams that have chosen to adopt Enterprise Library get up to speed quickly.

Tiếp tục đọc

Programmer’s Heaven C# School Book

The Programmer’s Heaven C# School book covers the .NET framework and the C# language. Starting with the basics of the language, it goes on to cover object oriented programming techniques and a wide range of C# languages features including interfaces, exceptions and delegates. Later chapters cover practical topics including database access with ADO.NET, building Windows forms applications, multi-threading and asynchronous I/O. The final chapter covers new features in C# 2.0, including generics.

Tiếp tục đọc

Download Visual Studio 11 Preview và .NET Framework 4.5

Phiên bản Visual Studio 11 Developer Preview (download) đã ra mắt cùng với .NET Framework 4.5 hỗ trợ nhiều tính năng trong bản Windows 8 vừa được giới thiệu. Hỗ trợ HTML5, CSS, cũng như tăng cường các chức năng dùng cho phát triển game, Code Clone Analysis, Code Review Workflow với Team Explorer, Exploratory Testing và Unit Testing.

Tiếp tục đọc

Hướng dẫn cơ bản sử dụng LINQPad

LINQPad là một công cụ được tạo ra để giúp thao tác với database bằng LINQ bởi tác giả Joseph Albahari. Với phiên bản mới nhất hiện nay, LINQPad hỗ trợ tất cả chức năng của C# 4.0 và .NET Framework 4.0: LINQ to Object, LINQ to XML, LINQ to SQL và Parallel LINQ. LINQPad còn cung cấp rất nhiều ví dụ từ cơ bản đến nâng cao, có thể nói đây là công cụ giúp học LINQ tốt nhất hiện nay.

Tiếp tục đọc