Javascript – Giới thiệu về Debounce Function

footballCác sự kiện input từ người dùng (thông qua mouse, keyboard,…) thường diễn ra với tần suất rất nhanh. Điều này khiến hàm xử lý sự kiện được thực thi rất nhiều rất và có thể ảnh hưởng đến performance cũng như user experience (UX), đặc biệt khi việc input tác động đến giao diện trang web. Để khắc phục điều này, ta hãy tìm hiểu và ứng dụng phương pháp “Debounce” trong javascript.

Tiếp tục đọc

Javascript – Tìm hiểu và ứng dụng đối tượng arguments

javascript-iconJavascript cung cấp một biến cục bộ với tên “arguments” chứa các tham số được truyền vào hàm. Bạn có thể cần sử dụng đối tượng này khi muốn thực hiện các công việc xử lý tham số một cách linh động bên trong hàm.

Tiếp tục đọc

Javascript – Unit Test với QUnit

QUnit logoUnit test là công việc quen thuộc của các lập trình viên để kiểm tra một đơn vị mã nguồn có hoạt động chính xác hay không. Nếu bạn là một javascript coder và đang tìm kiếm một phương pháp thực hiện unit test, hãy thử sử dụng QUnit – một framework được tạo jQuery team và được sử dụng cho dự án jQuery.

Tiếp tục đọc

Html5 – Giới thiệu thư viện Modernizr

Modernizr Html5 logoCác công nghệ web mới ra đời như HTML5, CSS3, Responsive design đòi hỏi developer và cả designer đều phải nắm bắt kịp thời và giải quyết những vấn đề phát sinh như tính tương thích, hiệu quả, linh hoạt,… Nếu bạn đang đối mặt với điều này, bạn có thể cần dùng đến Modernizr – một thư viện javascript giúp bạn vận dụng hiệu quả HTML5 và CSS3.

Tiếp tục đọc