Zend Framework 2 – Layout động với View Helper

zend framework 2_view helperThông thường layout sẽ là cố định và chỉ có phần nội dung được thay đổi. Bởi vì layout không được có một controller xử lý như các action, nên nếu bạn cần tạo một layout động với một phần giao diện được nạp từ database (ví dụ tạo menu) thì không thể làm theo cách thông thường. Với trường hợp này, ta sẽ tạo và sử dụng các View Helper.

Tiếp tục đọc

PHP – Làm quen với Zend Framework 2

Zend Framework 2 logoZend Framework 2 (ZF2) vừa ra mắt với khá nhiều thay đổi trong cách cấu trúc dự án và thư viện. Điều này mang đến nhiều điểm thuận lợi và hiệu quả hơn so với phiên bản Zend Framework 1. Trong bài này, ta sẽ cùng tìm hiểu một số đặc điểm của ZF2, cấu hình các thư viện và database.

Tiếp tục đọc

PHP – Ajax trong ứng dụng Zend Framework MVC: Server và AjaxContext

Logo Zend FrameworkAjaxContext được kế thừa từ ContextSwitch, đối tượng này có tác dụng:

Disable layouts, if enabled.
Set an alternate view suffix, effectively requiring a separate view script for the context.
Send appropriate response headers for the context desired.
Optionally, call specified callbacks to setup the context and/or perform post-processing.

Tiếp tục đọc

PHP – Ajax trong ứng dụng Zend Framework MVC: Client và jQuery

Logo Zend FrameworkBạn có thể gửi trực tiếp một ajax request đến một action của controller tương tự như một request thông thường. Địa chỉ của action chính là tên của tập tin view (ví dụ index.phtml).  Ngoài ra, bằng cách kết hợp với jQuery, bạn có thể đơn giản hóa việc sử dụng ajax để gửi dữ liệu từ các <form> đến server.

Tiếp tục đọc

PHP – Tạo captcha đơn giản

PHP Simple captchaKhi tìm hiểu về phần Image Processing and GD, tôi nhận thấy việc tạo một ứng ụng captcha từ những phương thức của PHP rất đơn giản. Trong bài  viết này, tôi chỉ vận dụng một số hàm cơ bản để tạo nên captcha cùng với cách hoạt động của nó.

Tiếp tục đọc