Javascript – Giới thiệu về Debounce Function

footballCác sự kiện input từ người dùng (thông qua mouse, keyboard,…) thường diễn ra với tần suất rất nhanh. Điều này khiến hàm xử lý sự kiện được thực thi rất nhiều rất và có thể ảnh hưởng đến performance cũng như user experience (UX), đặc biệt khi việc input tác động đến giao diện trang web. Để khắc phục điều này, ta hãy tìm hiểu và ứng dụng phương pháp “Debounce” trong javascript.

Tiếp tục đọc

ASP.NET – Kết hợp XDT Transform và T4 Text Template để tạo các file .config

globe-tools-settingsThông thường để deploy một web project với từng môi trường khác nhau bạn thường tạo các Config Transform cho web.config và dùng chức năng Publish của Visual Studio. Tuy nhiên việc deploy của bạn có thể không đơn giản như thế, và bạn đang phải tạo cũng như đồng bộ một loạt các file config transform một cách thủ công. Nếu vậy, bài viết này có thể là một giải pháp giúp bạn thoát khỏi công việc buồn chán và rủi ro này.

Tiếp tục đọc

Web Design – CSS Reset và Normalize.css

css reset logoSự không đồng nhất trong việc hiển thị HTML của các trình duyệt thường được giải quyết bằng cách sử dụng CSS Reset hay Normalize.css. Nếu chưa quen thuộc với các khái niệm này, bài viết sau sẽ cho bạn một cái nhìn tổng quan cũng như áp dụng chúng.

Tiếp tục đọc

Javascript – Tìm hiểu và ứng dụng đối tượng arguments

javascript-iconJavascript cung cấp một biến cục bộ với tên “arguments” chứa các tham số được truyền vào hàm. Bạn có thể cần sử dụng đối tượng này khi muốn thực hiện các công việc xử lý tham số một cách linh động bên trong hàm.

Tiếp tục đọc

Y2 – Visual Graph – Minh họa việc biểu diễn đồ thị bằng GDI+ (update version 1.3.3)

Đây là chương trình nhằm mục đích minh họa cho việc biểu diễn và cài đặt các thuật toán liên quan đến đồ thị thông qua thuật toán Floyd. Bạn có thể dùng chuột để vẽ và di chuyển các node của đồ thị, khoảng cách giữa hai node cũng như ma trận kề (adjacency matrix) của đồ thị sẽ được tính toán và tự động thay đổi theo.

Tiếp tục đọc