Visual Studio 2010 – Triển khai ứng dụng tự cập nhật (Auto Update) với OneClick

Được ra mắt từ phiên bản Visual Studio 2005, chức năng OneClick giúp triển khai các ứng dụng smart-client một cách đơn giản thông trình wizard được tích hợp sẵn. Với OneClick, bạn có thể. triển khai một ứng dụng offline hoặc online có khả năng tự động cài đặt và cập nhật.

Tiếp tục đọc