Javascript – console.dir() và console.table()

javascript-iconThông thường bạn dùng console.log() để hiển thị bất kỳ thông tin gì cần xem. Tuy nhiên có những cách hiệu quả hơn giúp bạn dễ dàng hơn trong việc xem thông tin của từng loại dữ liệu.

Tiếp tục đọc

Advertisements