ASP.NET – Cài đặt và cấu hình Ajax Control Toolkit

AjaxControlToolkit Toolbox ItemsMặc dù ASP.NET đã cung cấp sẵn các controlAJAXExtension, tuy nhiên số lượng các control này rất hạn chế và không đủ để đáp ứng đối với các ứng dụng web. Chính vì thế mà dự án mã nguồn mởAjaxControl Toolkit của Microsoft đã ra đời khá sớm, nhằm cung cấp một tập hợp các control mới và control mở rộng (extender control) để có thể tận dụng đầy đủ các ích lợi của mô hình lập trình  ASP.NET AJAX.

Tiếp tục đọc

Download Visual Studio 11 Preview và .NET Framework 4.5

Phiên bản Visual Studio 11 Developer Preview (download) đã ra mắt cùng với .NET Framework 4.5 hỗ trợ nhiều tính năng trong bản Windows 8 vừa được giới thiệu. Hỗ trợ HTML5, CSS, cũng như tăng cường các chức năng dùng cho phát triển game, Code Clone Analysis, Code Review Workflow với Team Explorer, Exploratory Testing và Unit Testing.

Tiếp tục đọc