Javascript – Unit Test với QUnit

QUnit logoUnit test là công việc quen thuộc của các lập trình viên để kiểm tra một đơn vị mã nguồn có hoạt động chính xác hay không. Nếu bạn là một javascript coder và đang tìm kiếm một phương pháp thực hiện unit test, hãy thử sử dụng QUnit – một framework được tạo jQuery team và được sử dụng cho dự án jQuery.

Tiếp tục đọc