AngularJS – Sử dụng cú pháp Controller as và $scope

angularjs-logoGiới thiệu về cú pháp Controller as trong AngularJS, qua đó bạn có thể quyết định xem nên sử dụng cách trong hai sự lựa chọn này.

Tiếp tục đọc

Advertisements