MFC – Lesson1: Hello World!

VCplusplus_iconĐây là bài viết đầu tiên trong series hướng dẫn về lập trình VC++6 bằng MFC cho người bắt đầu. Thông qua các ví dụ đơn giản, mỗi bài sẽ cung cấp cho bạn những kiến thức cơ bản để bạn có thể bắt tay vào việc phát triển ứng dụng bằng VC++.

Tiếp tục đọc