GameDev – Áp dụng AI trong game Rắn Săn Mồi – Part 2 (end)

Cute_snake_cartoonTa đã tìm hiểu và vạch ra những việc cần làm trong phần trước. Việc còn lại là cài đặt lại trên nền Canvas với ngôn ngữ javascript, và bạn có thể sẽ thấy thích thú với thành quả của mình.

Tiếp tục đọc

GameDev – Áp dụng AI trong game Rắn Săn mồi – Part 1

snake-iconAI hay trí tuệ nhân tạo được sử dụng trong rất nhiều game, từ đơn giản đến phức tạp. Tùy theo từng trường hợp mà AI có thể tính toán vị trí để di chuyển, tìm đường đi, phân tích trạng thái để đưa ra quyết định,…

Tiếp tục đọc

Algorithm – Minh họa Depth First Search và Breadth First Search bằng GDI+

Tiếp tục bài viết trước (Tìm đường đi ngắn nhất với Breadth First Search) về thuật toán tìm kiếm trên không gian trạng thái. Ta biết rằng đây là vấn đề cơ bản và phổ biến nhất trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo. Hai thuật toán điển hình khi nói về kĩ thuật này là Depth First Search (DFS – Tìm kiếm chiều sâu) và Breadth First Search (BFS – Tìm kiếm chiều rộng). Từ hai thuật toán này, bạn có thể phát triển và biến đổi thành những thuật toán tìm kiếm không gian trạng thái khác tùy từng trường hợp.

Tiếp tục đọc

Algorithm – Minh họa tìm đường đi ngắn nhất với Breadth First Search trong C#

Tìm đường đi ngắn nhất là một trong những bài toán được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực. Và một thuật toán cơ bản và đơn giản nhất để làm điều này mà bạn có thể đã biết là Breadth First Search (BFS – Tìm kiếm theo chiều rộng). Cơ chế làm việc của thuật toán tương tự như vết dầu loang, tìm kiếm những điểm gần nhất trước. Bạn có thể thấy một vài game sử dụng bản đồ hay liên quan đến AI cũng có thể sử dụng thuật toán này. Một ví dụ bạn có thể áp dụng thuật toán này là n-puzzle mà tôi đã cài đặt bằng thuật toán A* để giải quyết.

Tiếp tục đọc

Algorithm – Phân tích và giải bài toán n-puzzle

Tính khoảng cách ManhattanTrong bài trước tôi đã giới thiệu chương trình minh họa giải bài toán n-puzzle kèm theo mã nguồn (VC# 2008). Bài viết này sẽ dùng mã nguồn đó để phân tích và giải thích nên tôi chỉ trích những đoạn code quan trọng lên đây.

Download mã nguồn (VC# 2008 – 229KB)

Tiếp tục đọc