Algorithm – Phân tích và giải bài toán n-puzzle

Tính khoảng cách ManhattanTrong bài trước tôi đã giới thiệu chương trình minh họa giải bài toán n-puzzle kèm theo mã nguồn (VC# 2008). Bài viết này sẽ dùng mã nguồn đó để phân tích và giải thích nên tôi chỉ trích những đoạn code quan trọng lên đây.

Download mã nguồn (VC# 2008 – 229KB)

Tiếp tục đọc

Y2 – N-pluzzle Solver v1.0 – Minh họa giải bài toán n-puzzle

Y2 N-puzzle Solver 1.0Đây là chương trình minh họa các giải bài toán N-puzzle đã giới thiệu trong bài trước. Hiện tại chỉ mới giải 8-puzzle, còn 15-puzzle chạy khá lâu nên chưa test được.

 

Download (VC# 2008 – 229KB – update 16/12/2010)

Tiếp tục đọc

Algorithm – Tìm hiểu về bài toán n-puzzle

Bài toán (hay game) n-puzzle có lẽ rất quen thuộc với chúng ta cũng như những người mới bắt đầu tiếp cận với môn trí tuệ nhân tạo. Nó được biết đến với nhiều phiên bản và tên gọi khác nhau như 8-puzzle, 15-puzzle, Gem puzzle, Boss puzzle, Game of Fifteen, Mystic Square,… Ở mức độ đơn giản tôi xin nói về 8-puzzle.

Tiếp tục đọc