Zend Framework 2 – Layout động với View Helper

zend framework 2_view helperThông thường layout sẽ là cố định và chỉ có phần nội dung được thay đổi. Bởi vì layout không được có một controller xử lý như các action, nên nếu bạn cần tạo một layout động với một phần giao diện được nạp từ database (ví dụ tạo menu) thì không thể làm theo cách thông thường. Với trường hợp này, ta sẽ tạo và sử dụng các View Helper.

Tiếp tục đọc

PHP – Làm quen với Zend Framework 2

Zend Framework 2 logoZend Framework 2 (ZF2) vừa ra mắt với khá nhiều thay đổi trong cách cấu trúc dự án và thư viện. Điều này mang đến nhiều điểm thuận lợi và hiệu quả hơn so với phiên bản Zend Framework 1. Trong bài này, ta sẽ cùng tìm hiểu một số đặc điểm của ZF2, cấu hình các thư viện và database.

Tiếp tục đọc