GameDev – Va chạm giữa nhiều đường tròn

HTML5 - Canvas - Multiple Balls Collisions(Kích thước quả cầu tương ứng với khối lượng của nó và được hiển thị bởi con số bên trong)

Xem Demo.  

Tiếp tục đọc

Advertisements

GameDev – Vector2D: Va chạm và phản xạ

Vector BounceĐể tính được hướng phản xạ của khi một vật thể va chạm vào mặt phẳng, ta có thể dựa vào góc nghiêng của mặt phẳng và vector theo từng vùng giá trị. Tuy nhiên cách tổng quát hơn là sử dụng các phép toán trên vector để thực hiện.

Xem Demo

Tiếp tục đọc

GameDev – Intersection of Two Lines (Giao điểm của hai đường thẳng)

HTML5 - Canvas -  Intersection of Two LinesTừ hai đoạn thẳng (hoặc vector) trong mặt phẳng 2D, ta có thể tìm được giao điểm của chúng để tính toán các góc phản xạ và hướng di chuyển.

Xem Demo.

Tiếp tục đọc