CodeRun – Online IDE cho các dự án web C#, PHP, Javascript

Được xây dựng trên  SharpKit C# to JavaScript Compiler, CodeRun (http://www.coderun.com) được sử dụng để tạo các dự án web để lập trình theo mô hình cloud computing (điện toán đám mây). CodeRun hỗ trợ nhiều loại dự án C# như  Sharpkit, Silverlight, Facebook, ASP.NET, …, bên cạnh đó còn có Javascript và PHP.

Tiếp tục đọc

Advertisements

Snippet Compiler – Compile Small C# Code Snippets

Chương trình cho phép bạn chạy và biên dịch các đoạn C# ngắn. Lần cập nhật mới nhất là December 8, 2007 với phiên bản Snippet Compiler Live 2008 Ultimate Edition for Developers (Alpha) cho .Net 3.5.

Thanks, Jeff Key.

Tiếp tục đọc