Algorthrim – Tính giá trị của biểu thức toán học có sử dụng biến

Y2 Math Interpreter - OutputDựa vào kĩ thuật tính toán giá trị biểu thức số học trong bài Algorithm – Tính giá trị của biểu thức tiền tố và hậu tố , bạn có thể phát triển để viết một chương trình tính toán đơn giản có sử dụng biến. Việc hiện thực không quá phức tạp cũng như không đòi hỏi những kĩ thuật nâng cao. Để minh họa, trong bài này tôi sẽ viết một trình thông dịch toán học với các chức năng tính toán và nhập xuất cơ bản với tên gọi: Y2 Math Interpreter.

Tiếp tục đọc

Algorithm – Cải thiện thuật toán chuyển đổi và tính giá trị biểu thức số học

Y2 Expression Converter 1.2_tab2Trong một số bài viết trước đây tôi đã giới thiệu thuật toán chuyển đối biểu thức toán học giữa các dạng trung tố (infix), tiền tố (prefix) và hậu tố (postfix). Đồng thời tôi cũng trình bày phương pháp tính giá trị của các biểu thức này cũng như xây dựng cây biểu thức trực quan qua chương trình Y2 – Expression Converter Demo. Tuy nhiên thuật toán này chỉ mới hỗ trợ các toán tử hai ngôi (binary operation), trong bài viết này tôi sẽ mở rộng để thuật toán làm việc với các toán tử một ngôi (unary operation).

Tiếp tục đọc

Algorithm – Tính giá trị của biểu thức tiền tố và hậu tố

Việc tính giá trị của một biểu thức toán học ở dạng trung tố trong máy tính thông thường sẽ được chuyển sang dạng ký pháp nghịch đảo Ba Lan (hậu tố) để việc tính toán được dễ dàng. Bạn có thể xem lại thuật toán chuyển đổi từ trung tố sang hậu tố trong bài viết “Chuyển biểu thức trung tố sang tiền tố và hậu tố bằng Stack” của tôi, và tải project mẫu tại đây. Trong bài viết này, tôi sẽ trình bày phương pháp tính giá trị của một biểu thức tiền tố và hậu tố bằng Stack. Bạn có thể sẽ cần áp dụng kiến thức dưới đây nếu muốn tạo ra một cây biểu thức (expression tree) từ các dạng biểu thức này.

Tiếp tục đọc