Html5-Canvas: Viết game Mario – part 5 (end)

Html5-Canvas-Mario-part5-piranha-treeQua 1 tuần tìm hiểu về game này, đã đến lúc nên kết thúc để chuyển qua một đề tài khác. Vì vậy mặc dù còn rất nhiều điều cần làm để hoàn chỉnh game này, tôi sẽ kết thúc nó tại phần 5 này. Bạn có thể đọc lại các phần trước 1, 2, 3, 4 nếu như thấy thích tut này.

Tiếp tục đọc

HTML5-Canvas: Viết game Mario – Part 1

mario_iconTrong các bài viết trước, tôi có viết một ví dụ đơn giản trên Canvas để làm nền tảng cho các game slide-scrolling 2D rất nổi tiếng như Contra, Final Fight, Metal Slug, Castlevania,… Hãy coi lại part 0 để thử xem bạn có thể phát triển nó thành những game nào. Riêng với tôi, phát triển nó thành game Mario là một khởi đầu tốt và rất thích hợp cho người mới bắt đầu.

Tiếp tục đọc