PHP – Ajax trong ứng dụng Zend Framework MVC: Client và jQuery

Logo Zend FrameworkBạn có thể gửi trực tiếp một ajax request đến một action của controller tương tự như một request thông thường. Địa chỉ của action chính là tên của tập tin view (ví dụ index.phtml).  Ngoài ra, bằng cách kết hợp với jQuery, bạn có thể đơn giản hóa việc sử dụng ajax để gửi dữ liệu từ các <form> đến server.

Tiếp tục đọc

Zend Framework – Cài đặt và sử dụng

HelloWorld Zend Framework IndexBài viết này giúp bạn mới làm quen với Zend Framework có thể biết cách cài đặt và sử dụng công cụ zf để tạo các dự án PHP theo mô hình MVC. Trong bài này tôi sử dụng chương trình WampServer và phiên bản ZendFramework 1.11.11.

Tiếp tục đọc

Java – Kiến trúc Swing và mô hình MVC

Swing MVCCác component của Swing, bạn có thể nhận ra rằng chúng được thiết kế để tách riêng hai phần giao diện và dữ liệu. Cụ thể hơn các thành phần này được thiết kế dựa trên mô hình MVC (Model-View-Controller). Việc áp dụng mô hình này giúp cho việc quản lý dữ liệu và thay đổi giao diện của các component hiệu quả hơn.

Tiếp tục đọc