WPF – Giới thiệu về Animation

Animation_MotionGraphicTrước đây, các ứng dụng thường phải tự tạo các thư viện hoặc chức năng tạo animation một cách thủ công. Với sự hỗ trợ của animation trong WPF, bạn không cần phải mất thời gian tìm hiểu các thư viện bên ngoài mà vẫn có thể dễ dàng tạo các ứng dụng với nhiều hiệu ứng đẹp mắt.

Tiếp tục đọc

Javascript – Tạo chuyển động với WindowAnimationTiming API

runnerThay vì đặt timeout để gọi các phương thức vẽ lại hình ảnh, cách tốt nhất mà bạn nên sử dụng để tạo các hiệu ứng chuyển động trong canvas là dùng API WindowAnimationTiming, thông qua phương thức chính là requestAnimationFrame().

Xem Demo.

Tiếp tục đọc

jQuery – Hiệu ứng Tooltip di chuyển theo chuột

jQuery TooltipKhi tìm hiểu về CSS tôi tình cờ đọc được một cách làm tooltip rất đơn giản chỉ bằng CSS. Thành phần làm tooltip là một thẻ <span> được đặt trong các thẻ cần hiển thị tooltip. Mặc định, tooltip sẽ được ẩn đi và chỉ hiển thị khi người dùng di chuyển chuột vào thẻ chứa tooltip (hover). Tuy nhiên, tôi muốn làm cho tooltip này giống trong các ứng dụng trên desktop.

Tiếp tục đọc