C# 3 – Tìm hiểu về Extension Method

Một trong những tính năng mà tôi thấy đơn giản và đáng giá nhất trong phiên bản C# 3 là Extension Method. Extension method giúp bạn tạo thêm các phương thức cho một lớp mà không cần thừa kế lại lớp đó. Với tính năng này, thậm chí khi đối tượng của bạn là null, bạn vẫn có thể thực hiện các phương thức extension của đối tượng đó một cách an toàn.

Tiếp tục đọc

C# – Tìm hiểu về Lambda Expression (Biểu thức Lambda)

Có thể nói so với anonymous method, lambda expression được coi là một sự cái tiến đáng giá từ phiên bản C# 2.0 lên C# 3.0. Khi dùng anonymous method, bạn có thể tạo các hàm in-line nhằm hạn chế việc khai báo các hàm riêng lẻ không cần thiết, giúp mã lệnh ngắn gọn hơn. Nay với lambda expression, bạn có thể viết ngắn gọn và dễ dàng hơn nhờ việc cung cấp toán tử và cú pháp mới, đồng thời thể hiện sự “thông minh” của compiler bằng cách tự nhận diện kiểu của dữ liệu. Ngoài ra, đây còn là kĩ thuật để tạo ra các kiểu expression tree mà ta sẽ bàn tới khi có dịp.

Tiếp tục đọc

C#- Một số điểm mới trong C# 3.0

CSharp_iconCác ngôn ngữ lập trình của Microsoft đã trở nên phổ biến và được sử dụng rộng rãi do những tính chất mạnh mẽ, những kỹ thuật mới trong lập trình và cú pháp lệnh. Xu hướng hiện nay của các ngôn ngữ này là giảm bớt lượng mã lệnh, tận dụng cách viết mã dạng inline và những cú pháp lập trình mới, điều này giúp cho lập trình viên tiết kiệm được khá nhiều thời gian để viết và quản lý mã nguồn.

Tiếp tục đọc